Ανακαλώ την επιστολή μου παραπόνων

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Την 11/1/2019 απέστειλα στην ένωση αξιωματικών Μακεδονίας-Θράκης και ανάρτησα σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, μία επιστολή παραπόνων,με την
εξέφραζα παράπονα επειδή δεν είχα ενημέρωση σχετικά με εργασιακό μου πρόβλημα το οποίο ανέφερα  στις από 19/11/2018 και 5/12/2018 επιστολές 
μου προς την ένωση.
Την 14/11/2019 ενημερώθηκα ότι η ένωση δεν έλαβε τις από 19/11/2018 και 5/12/2018 και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να με ενημερώσει αφού δεν έλαβε τις επιστολές μου,ακόμη ενημερώθηκα ότι η ένωση επειδή το πρόβλημα που αντιμετώπιζα το αντιμετώπιζαν και άλλοι συνάδελφοι  προέβη  σε ανάλογες παρεμβάσεις για την επίλυση του. 
Ύστερα από όσα ανέφερα παραπάνω ανακαλώ την από 11/1/2019 επιστολή παραπόνων,καθότι την δημοσίευσα χωρίς να γνωρίζω ότι η ένωση δεν έλαβε τις από 19/11/2018 και 5/12/2018 επιστολές μου.
Επίσης να θέλω να επισημάνω ότι με  την από 11/1/2019 επιστολή μου δεν ήθελα να μειώσω το συνδικαλιστικό έργο της ένωσης αξιωματικών Μακεδονίας-Θράκης και ότι αν γνώριζα ότι δεν ελήφθησαν οι επιστολές μου ουδέποτε θα δημοσίευα την επιστολή παραπόνων. 
Παρακαλώ για την δημοσίευση της παρούσας από τους αποδέκτες.   

       Μετά τιμής 
Κων/νος Δανόγλου


_