Σε ΜΚΟ και ο στρατιωτικός αναφέρει η δικηγόρος του


Δημοσιεύουμε μήνυμα, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr, από το δικηγορικό γραφείο της Παναγιώτας Φαρμάκη, που έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπησή τους: Θα αποδειχθεί
περίτρανα η μη εμπλοκή του στρατιωτικού σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη καθώς η όποια παρουσία του στην περιοχή  έγινε εκτός υπηρεσίας και αφορούσε την ήδη ενεργή του δράση στον εθελοντισμό. Το ίδιο ισχύει και για τον Άγγλο υπήκοο που συνελήφθη μαζί του.
_