Το πλάνο δράσης για τους Γάλλους Εθελοντές Πυροσβέστες για το 2019-2021


Στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρώπης (FEU) μεταξύ των άλλων παρουσιάστηκε από την γαλλική αντιπροσωπεία το πρόγραμμα δράσης του
Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών για τους Εθελοντές Πυροσβέστες για το 2019-2021.
Το πρόγραμμα έχει σκοπό την βελτιστοποίηση του συστήματος των εθελοντών πυροσβεστών και θέτει ως προτεραιότητα να ενισχύσει την προσέλκυση κυρίως γυναικών και νέων.

  Των Σταμούλη Γιάννη και Παππά Τάσου
Εκπροσώπων της ΕΑΠΣ στην FEU 

Στο διετή πλάνο δράσης θέτει ως βασικά σημεία:

Την προώθηση της υποδοχής γυναικείου προσωπικού, με την αναγκαία προσαρμογή των χώρων του εξοπλισμού και του ιματισμού.


Την ενθάρρυνση προσέλκυσης εθελοντών ηλικίας 30-40 ετών
Προς αυτή την κατεύθυνση δίνεται η παρότρυνση προς τις Υπηρεσίες Πυρόσβεσης Διάσωσης, να ενημερώνουν για το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη στις ομιλίες που κάνουν για την πρόληψη και στις εκπαιδεύσεις των πολιτών. Επίσης δίνεται η οδηγία για την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και επιστημόνων με πιο απλουστευμένες διαδικασίες.
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια δεξαμενή πολιτών που να μπορούν να βοηθούν τις κρατικές αρχές πυρόσβεσης - διάσωσης σε περιόδους κρίσης, αλλά και να έχουν αναπτυγμένη μια μόνιμη επικοινωνία με τον εθελοντισμό,και να αφουγκράζονται τις προσδοκίες και τις ανησυχίες της κοινωνίας.
Προς αυτή τη κατεύθυνση οι επαγγελματικές υπηρεσίες θα πρέπει 
Να διευκολύνουν τη συμβατότητα με την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή των εθελοντών.
Να βελτιώνουν την κατάρτισή τους και να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές δεξιότητες των εθελοντών.
Να διασφαλίζουν την άσκηση των εθελοντικών υποχρεώσεων με την απρόσκοπτη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Να βελτιώσουν της κοινωνική προστασία των εθελοντών για παροχές που δεν καλύπτονται ή είναι μειωμένες από την κοινωνική ασφάλιση.
Να προωθήσουν καλές πρακτικές για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης των εθελοντικών πυροσβεστικών δραστηριοτήτων  με την επαγγελματική δραστηριότητα των εθελοντών.
Να επιταχύνουν την εισαγωγή των Εθελοντών με διαδικασίες εισαγωγής όλο το χρόνο.
Να προωθήσουν μέσα ενθάρρυνσης προς τους εργοδότες ώστε να γίνουν αρωγοί της προσέλκυσης εθελοντών πυροσβεστών του προσωπικού τους. Γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να προωθήσουν μέτρα προσέλκυσης με αντισταθμιστικά οφέλη προς τους εργοδότες ιδιωτικού και δημοσίου, (πχ μείωση ασφαλίστρου πυρκαγιάς).
Να προωθηθεί η αναγνώριση του έργου των εθελοντών πυροσβεστών σε εθνικό επίπεδο.
Για να γίνει κάποιος Εθελοντής Πυροσβέστης στην Γαλλία, επικοινωνεί με την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τόπο διαμονής του. Δίνει συνέντευξη στην Επιτροπή Προσλήψεων, που περιλαμβάνει δοκιμές αξιολόγησης και επάρκειας. Μετά την επικύρωση της αποδοχής του, περνά ιατρικές εξετάσεις και υποβάλλει τα απαραίτητα διοικητικά έγγραφα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, με γραπτή άδεια του νόμιμου εκπροσώπου για ανηλίκους) και μέχρι 55 ετών. Θα πρέπει να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να μην έχουν καταδίκη για αδίκημα ασυμβίβαστο με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αρχικά λαμβάνουν εκπαίδευση 33 ημερών και τα πρώτα 3 έτη της υπηρεσίας του, υποχρεούται σε 40 ώρες εκπαίδευση ετησίως για να είναι σε θέση να διατηρήσει την πυροσβεστική του επάρκεια.
Το αρχικό του "συμβόλαιο" είναι για την παροχή εθελοντικής πυροσβεστικής υπηρεσίας για 5 έτη, που ανανεώνεται σιωπηρά. Αυτό μπορεί να διακοπεί για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.
Η Π.Υ. διασφαλίζει την ασφάλεια και την κοινωνική προστασία και την κάλυψη τυχόν ζημιών που θα υποστούν στην εκτέλεση του καθήκοντος.
Τέλος οι Εθελοντές Πυροσβέστες έχουν προνομιακή πρόσβαση στους διαγωνισμούς για τους επαγγελματίες πυροσβέστες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εθελοντική προϋπηρεσία 3 ετών.

stamoylis.blogspot.com


_