Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως ο ίδιος υπουργός κατάφερε να διαχωρίσει τόσο πολύ δύο Σώματα - Του Νίκου Μπαλούρδου


Αυτό πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει ? Ότι το Πυροσβεστικό Σώμα - με το οποίο μοιραζόμαστε το ίδιο υπουργείο -δεν αναγνωρίζει 3-4 κατηγορίες προσωπικού , όπως εμείς, αλλά δύο!


 Στην β κατηγορία είναι οι πυροσβέστες σχολής, οι ανθυπασπιστές μέχρι κ οι πρώην πενταετής που μονιμοποιήθηκαν, όλοι δηλαδή πλην των αξιωματικών.

Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως ο ίδιος υπουργός κατάφερε να διαχωρίσει τόσο πολύ δύο Σώματα που είχε την πολιτική εποπτεία τους κ έχουν παραπλήσια δομή!!!
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου


Νίκος Μπαλούρδος

_