Ξεκίνησαν οι κρίσεις- Με το ίδιο νόμισμα "πλήρωσε" την τακτική του ο Ανδρικόπουλος

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο κ. Ανδρικόπουλος διασώθηκε 5 ακριβώς ώρες πριν από την συνεδρίαση του ανώτατου συμβουλίου κρίσεων. Τότε και με διαφαινόμενη την
αποστρατεία του, ο ίδιος και οι λομπίστες του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν ζήτημα αρνησικυρίας. Γιατί μόνο αυτός; Στην εξίσωση μπήκε τότε το ζήτημα ή και άλλος- άλλοι ή κανένας.

Πριν από λίγη ώρα η επιδίωξη πληρώθηκε με το ίδιο ακριβώς νόμισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr οι αντιστράτηγοι του στρατού, υπέγραψαν το πρακτικό τακτικής αναπλήρωσης, καθώς και από τον επιθεωρητή Βόρειας Ελλάδας κ. Αποστολόπουλο, τέθηκε ακριβώς το ίδιο ζήτημα. Ή αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλλων, ή κανένας. Όπερ κι εγένετο.του Γιώργου Καραϊβάζ 


_