Διαδικασία επιστροφής χρημάτων από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ.


Γράφει ο Λάζαρος Κιλτίδης, Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ. και μέλος της Ε.Μ.Α.Σ.


Σύμφωνα με ενημέρωση από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ. , οι συναδέλφοι οι οποίοι έχουν διαγραφεί από το εν λόγω ταμείο, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό των 5 ετών το οποίο δικαιούνται βάση νόμου , πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς αίτηση με τα πλήρη στοιχειά ταυτότητας τους (Α.Γ.Μ., Βαθμός, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,ημ/νία γεν. ) μαζί με την διεύθυνση κατοικίας τους και τηλέφωνο , στην οποία αίτηση να αναγράφουν : "Παρακαλώ όπως μου επιστραφούν οι ασφαλιστικές μου εισφορές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής μου από την ασφάλιση μου στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π" , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο αίτησης.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν ως συνημμένα το απόκομμα μισθοδοσίας στο οποίο φαίνεται η λήξη κράτησης του ταμείου καθώς και φωτοτυπία της  πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου φαίνεται το iban του λογαριασμού. 
Τα ανωτέρω έγγραφα τα στέλνουν ταχυδρομικώς στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  - ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - Α' Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ , οδός Σταδίου 31 Αθήνα , ΤΚ 15559. 
Καλό είναι να αναγράφονται στην αίτηση τηλέφωνα επικοινωνίας γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ζητηθεί έντυπα μισθοδοσίας κάποιων μηνών αναλόγως με το πότε έγινε η αίτηση διαγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στο τηλέφωνο 2103270500.

ΚΙΛΤΙΔΗΣ Λάζαρος
Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Ε.Μ.Α.Σ. 

_