ΠΕΑΛΣ: ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ψηφίστηκε, ως αποτέλεσμα νομικής δέσμευσης, η τροπολογία για την καταβολή εφάπαξ των αναδρομικών μας


Διαβάστε ανακοίνωση τής ΠΕΑΛΣ: Σας ενημερώνουμε ότι την 08-11-2018 ψηφίστηκε, ως αποτέλεσμα νομικής δέσμευσης, η υπ’ αριθ. 1796/141 τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που
ρυθμίζει, την καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την καταβολή των παραπάνω αποδοχών θα καθοριστούν με ΚΥΑ που θα εκδοθεί μεταγενέστερα της δημοσίευσης του νόμου.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να μην εναρμονίζεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων καθώς ναι μεν καταβάλει εφάπαξ τις αναδρομικές αποδοχές που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που ίσχυαν προ της 01-08-2012 και αυτών που κατεβλήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4307/2014, αλλά δεν επαναφέρει τους μισθούς μας στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την 31-07-2012.

Επιπρόσθετα, ενώ ρυθμίζονται οι αποδοχές μας για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 31-12-2016, δεν υπολογίζονται αυτές στο νέο ειδικό μισθολόγιο για τη διαμόρφωση της προσωπικής διαφοράς μας με αποτέλεσμα να παραμένει αμετάβλητη η προσωπική διαφορά του νέου μισθολογίου (άρθρο 155 του ν. 4472/2017).

Δηλώνουμε κατηγορηματικά, για άλλη μία φορά, ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι η Κυβέρνηση να σταματήσει τον εμπαιγμό και να συμμορφωθεί πλήρως με τις αμετάκλητες αποφάσεις του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου και την επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ          Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


45752127_10218425352649359_5231280693492842496_n.jpg
_