Βασίλης Βράντζας: Έτσι θα γίνει η διεκδίκηση δώρων και επιδομάτων

Διαβάστε την ανάρτηση τού Βασίλη Βράντζα, προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναπτυχθεί έντονη παραφιλολογία στα ΜΜΕ και στο
διαδίκτυο, σχετικά με την αναδρομική αξίωση και διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας που περικόπηκαν πλήρως με τον νόμο 4093/12, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να γίνονται θύματα επιτηδείων, που ενδεχομένως έχουν αλλότριους σκοπούς ή και παντελή άγνοια των πολύπλοκων νομικών θεμάτων που άπτονται του ζητήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία και την διαμορφωθείσα έως σήμερα νομολογία, τις γνωμοδοτήσεις εγκρίτων και εξειδικευμένων νομικών, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι :
1. Οι επικαλούμενες δικαστικές αποφάσεις δικαίωσης διαφόρων κλάδων εργαζομένων και συνταξιούχων, προέρχονται από πρωτοβάθμια δικαστήρια και δεν είναι τελεσίδικες.
2. Δεν αφορούν στο σύνολο των κλάδων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Ενόψει των ανωτέρω και προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των συναδέλφων μας, θα αναμείνουμε την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ώστε να διαμορφωθεί στέρεο νομολογιακό έδαφος για τις δικαστικές διεκδικήσεις μας. Μέχρι τότε υπάρχει νομική αβεβαιότητα και κενό που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα μας.
Έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή απόφασης από ανώτατο δικαστήριο, η οποία θα καθιστά τη δικαστική διεκδίκηση σκόπιμη και εμφανίζουσα επαρκείς πιθανότητες ευδοκίμησης, προτείνεται η συμπλήρωση και υπογραφή ενδεδειγμένης αίτησης, προς αναστολή της παραγραφής και η υποβολή αυτής στον αρμόδιο οικονομικό φορέα, που είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού.
Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε στο site της Ένωσής μας ( www.enaxia.gr) και αφού τη συμπληρώσετε να την αποστείλετε στο mail της Ένωσης en.axi.a.2016@gmail.com μέχρι την 20-11-2018 προκειμένου να τις υποβάλουμε όλες μαζί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ).
Ένωση Αξιωματικών Αττικής.

_