Δυναμική Αντίδραση : Ενότητα και μαχητικότητα απέναντι στα προβλήματα

Δημοσιεύουμε κείμενο τής παράταξης "Δυναμική Αντίδραση" της Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Ο Συνδυασμός μας έκανε ανοιχτή πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο έτσι ώστε να
αποφευχθούν οι αντιπαλότητες και οι διαξιφισμοί μεταξύ των συναδέλφων μας στις επερχόμενες εκλογές της Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής.
     Οι άλλοι συνδυασμοί δεν το αποδέχτηκαν και εκ του αποτελέσματος οι εκλογές θα διενεργηθούν με την συμμετοχή τριών παρατάξεων.
    Θα συνεχίσουμε να είμαστε θεματοφύλακες της ενότητας  και μετά την εκλογική διαδικασία ανεξαρτήτου αποτελέσματος διότι με τους διαξιφισμούς χαμένοι θα είναι μόνο οι συνάδελφοι.
     Ζητούμε την στήριξη των συναδέλφων μας έτσι ώστε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα αλλά και να συνεχίσουμε να βάζουμε τον πήχη όλο και πιο ψηλά μαχόμενοι δυναμικά για τα δικαιώματα των Αστυνομικών που υπηρετούν στις Υπηρεσίες  που υπάγονται γεωγραφικά όρια της Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής.
_