Πτυχιούχοι ΠΣ: Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι

Διαβάστε το έγγραφο που απέστειλαν στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος οι Πτυχιούχοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί:


_