Όλοι οι Υποψήφιοι Πανελλαδικά του Ανεξάρτητου Ψηφοδελτίου "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" για τις Εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων-Αποσπάσεων

Η Ανεξάρτητη παράταξη "ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ" καλεί όλους τους Συναδέλφους Πυροσβέστες από κάθε άκρη της Ελλάδος να στηρίξουν το πραγματικά ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο στις εκλογές για την
ανάδειξη των Αιρετών Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Πυρονόμων,Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι Υποχρεωτική.


 Το ψηφοδέλτιο "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" στελεχώνεται από 78 Μάχιμους, 
δραστήριους,υπεύθυνους και ικανούς Συναδέλφους από κάθε περιοχή της Ελλάδας,μακριά από κομματικές πανάρχαιες αντιλήψεις και ψηφοδέλτια διαχωρισμού μεταξύ μας που έχουν ως σκοπό την καταστρατήγηση της νομιμότητας,της αξιοκρατίας και της ισονομίας.

 Πυροσβέστριες -Πυροσβέστες με την ψήφο σας στηρίζετε Συναδέλφους εργαζόμενους που θα είναι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια προάσπισης της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.


Μόνο "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" μπορούμε να προχωρήσουμε.....

   Οι Επικεφαλής του ψηφοδελτίου "ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ΄' και Αιρετά Μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων-Αποσπάσεων:


 

  Πυρμος  Μπακάλης Αθανάσιος  (Υπεύθυνος Νοτίου Ελλάδος)


 Πυρστης Ιωαννίδης Ιωάννης      (Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος)                           (Ακολουθεί το ψηφοδέλτιο)
protapyrosvestes.blogspot.com
_