Αίτημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος για τις άδειες του 2015

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιά και Νήσων έστειλε σχετική επιστολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχο Σταμάτη ΡάπτηΜε την παρούσα σας ενημερώνουμε  ότι η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιά και Νήσων δεχτεί πολλά αιτήματα από συναδέλφους , όλων των βαθμίδων, δεδομένου ότι υπάρχουν στελέχη που πρέπει να λάβουν Κανονική Άδεια  έτους 2015.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα ολιγόμηνης  παράτασης λήψης Κανονικής Άδειας αναφορικά για το έτος 2015.
Φρονούμε ότι η δυνατότητα παράτασης θα διευκολύνει τόσο τα στελέχη Λ.Σ. όσο και τις Υπηρεσίες .


_