Υποψήφιοι: Πότε θα ανακοινωθεί η προκήρυξη 199 Λ/Φ με εποπτεία ΑΣΕΠ

Απευθυνόμενοι στον κ. Υπουργό Φώτη Κουβέλη, στον κ. Αναπ. Υπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό και σε όλη την Ηγεσία του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, να εκδώσετε άμεσα την προκήρυξη εντός 2018.  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76  

Άρθρο 69 Μεταβατικές Διατάξεις 
3. Αν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος φοιτούν Δόκιμοι Λιμενοφύλακες στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι και την αποφοίτησή τους. 

Συνεπώς: Μέχρι την κατάταξη των ατόμων από Πανελλήνιες, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν οι 199 ΛΦ με εποπτεία Α.Σ.Ε.Π. (απαιτεί Νομοθετική Παρέμβαση). 

Προκήρυξη ΛΦ 2008 (με όριο ηλικίας 29 έτη)


Υ.Γ  Κύριε Αναπ. Υπουργέ Νεκτάριε Σαντορινιέ είχατε προαναγγείλει την προκήρυξη 300 ΛΦ 2017, αντί αυτού πήρατε όλους τους Επιλαχόντες. Πιστεύουμε και στηριζόμαστε σε εσάς να δημοσιευθεί η προκήρυξη 199 Λ/Φ με εποπτεία Α.Σ.Ε.Π (αξιοκρατικά) με τροποποιημένο όριο ηλικίας εντός 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Με Εκτίμηση,
                                                                                             Οι υποψήφιοι


_