Η Βόρεια Ελλάδα εκπέμπει S.O.S.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας με δυσκολία ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους, καθώς οι μεταναστευτικές εισροές από τα βόρεια σύνορα της
χώρας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα!
Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της Βόρειας Ελλάδας, και δη η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εδώ και καιρό καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εκπληρώσουν το έργο τους, παρότι είναι αποδεκατισμένες από προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα.Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν απέτρεψε την επιβάρυνσή τους με τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Κι ενώ η αντιμετώπισή τους δεν είναι αποκλειστικό καθήκον της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των περιστάσεων κατέληξε να γίνει η κύρια ασχολία τους!
Δεκάδες αλλοδαποί κατακλύζουν τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, σε κεντρικές πλατείες, δίνοντας την εικόνα μιας τριτοκοσμικής χώρας. Η υπερπληθώρα των κρατουμένων στα ήδη λιγοστά κρατητήρια έχει ήδη ξεπεράσει τις μέγιστες δυνατότητες απορρόφησης άλλων. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί μεταξύ άλλων, σοβαρούς κίνδυνους για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων Αστυνομικών.
Τα Αστυνομικά Τμήματα έχουν μετατραπεί σε Τμήματα Φύλαξης Αλλοδαπών, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στο κύριο έργο τους, καθόσον στερούνται ικανού αριθμού Αστυνομικών και δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές.
Αυτά είναι αποτελέσματα μιας συνεχιζόμενης πολιτικής απαξίωσης της Ηγεσίας μας προς τις Α.Δ. της Βόρειας Ελλάδας, με κορωνίδα τις υποτυπώδεις μεταθέσεις Αστυνομικών και την μη ενίσχυσή τους με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή!
Ακόμα και τώρα που το πρόβλημα έχει γίνει αφόρητο, η Φυσική Ηγεσία με τις διαταγές της μειώνει τους αποσπασμένους από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της περιοχής, εθελοτυφλώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό. Το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στην Βόρεια Ελλάδα είναι πολυεπίπεδο. Ωστόσο, η τελευταία διαταγή για την ίδρυση Τμημάτων πεζών περιπολιών αποκαλύπτει μια Ηγεσία, η οποία χωρίς ενδοιασμούς απασχολεί ακόμα περισσότερους Αστυνομικούς σε νέες Υπηρεσίες και ωθεί στην απόγνωση στους λιγοστούς πλέον Αστυνομικούς που επανδρώνουν τις μάχιμες Υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υφιστάμενης κατάστασης είναι η καθημερινή ενίσχυση των Α.Δ. Καβάλας και Δράμας, με  επανδρωμένα περιπολικά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, καθώς και της Α.Δ. Ροδόπης από την Α.Δ. Ξάνθης, των οποίων ο στόλος οχημάτων τους είναι ανύπαρκτος και γερασμένος!
Η ανυπαρξία οχημάτων, μέσων και υποδομών κράτησης, σε συνδυασμό με τη προαναφερόμενη τρομερή έλλειψη προσωπικού, είναι ένα επικίνδυνο μείγμα που όπως πάντα θα το φορτωθεί ο σκληρά εργαζόμενος Αστυνομικός στις πλάτες τους!
Η παρέμβαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας πρέπει να είναι άμεση!
Εμείς ως Πανελλήνιος Συνδικαλιστικός Οργανισμός με την επωνυμία ΕΝΑ, εκπροσωπώντας και πρεσβεύοντας τα εργασιακά συμφέροντα των Συναδέλφων απαιτούμε την:
α] Άμεση-Έκτακτη ενίσχυση των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Βόρειας Ελλάδας με προσωπικό, περιπολικά οχήματα και τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό!
β] Άμεση δημιουργία υποδομών  προσωρινής και μη κράτησης παράνομων Αλλοδαπών! 
ΕΝΑ
«πρώτα ο Συνάδελφος»


http://enathess.gr

_ br />