Ενημέρωση της ΑΚΙΔΑ για τη νέα προθεσμία της δήλωσης Πόθεν Έσχες

Της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών 

Προς ενημέρωση των συναδέλφων , η νέα προθεσμία για την υποβολή πόθεν έσχες για το έτος 2018 (χρήση 2017) είναι από 4/1/2019 έως 4/3/2019, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 14 του νόμου 4571/2018.
 

Η γραμματεία της ΑΚΙΔΑ.


_