Ετήσια Έκθεση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Αναδημοσιεύουμε από τη σελίδα στο Facebook, Police Action - Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Η Ετήσια Έκθεση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του 2017 (καθώς και του 2016 και 2015) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Υπό την Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016 το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, στο οποίο συμμετέχει, μεταξύ άλλων, το μέλος της Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Λώλης Μιχαήλ._