ΕΑΚΠ: Κατάθεση δύο θεμάτων για προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση


Της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών

Συνάδελφοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης, η Ε.Α.Κ.Π. εκτιμώντας ότι η αδρανοποίηση που έχει επέλθει με ευθύνη του προεδρείου, έχει επιδείνωση τα εργασιακά προβλήματα των πυροσβεστών του Βορείου Αιγαίου, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα όχι μόνο δεν παρεμβαίνει για την επίλυσή τους την στιγμή που απασχολούν έντονα τους συναδέλφους, αλλά αποφεύγει ακόμη και να εκπληρώσει για μεγάλο διάστημα στοιχειώδης υποχρεώσεις, όπως είναι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Για τον λόγο αυτό καταθέτουμε πρόταση για συζήτηση των δύο κάτωθι θεμάτων.

1ο Θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης: Παρέμβαση της Ένωσης για την μη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών και ρεπό στους υπαλλήλους του Π.Κ. Πλωμαρίου και σε όσες Π.Υ. και Π.Κ. της περιφέρειας αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.

2ο Θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης: Αδρανοποίηση της παρεμβατικότητας της ένωσης για τα εργασιακά προβλήματα των εργαζομένων των Π.Υ. και των Π.Κ. της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της καταστατικής λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, λόγω μη πραγματοποίησης τακτικών συνεδριάσεων με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Για την Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου

Παράλαιμος Λευτέρης - Τσαχάς Γιώργος


_