Τα... κοινόχρηστα αλεξίσφαιρα - καταγγελία του Χρήστου Συνδρεβέλη

Δημοσιεύουμε την καταγγελία του Χρήστου Συνδρεβέλη: Είμαι υποχρεωμένος από την θέση ευθύνης, που μου έχουν εμπιστευτεί οι συνάδελφοί μου να καταγγείλω δημόσια, ότι η Πολιτεία
βρίσκεται δυστυχώς σε αδυναμία να καλύψει με επάρκεια σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό τον Αστυνομικό που επιτελεί τα καθήκοντά του και επομένως να θωρακίσει την σωματική του ακεραιότητα κατά την άσκηση του καθήκοντος. Συγκεκριμένα όπως διαπίστωσα μέχρι και σήμερα από τις συναντήσεις στα Αστυνομικά Τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής ,κανένα Α.Τ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής , δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό αλεξίσφαιρων γιλέκων που να μπορεί να καλύψει το σύνολο της Αστυνομικής δύναμης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μετατρέπει εάν ατομικό εφόδιο του Αστυνομικού από "ΑΤΟΜΙΚΌ" σε "ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ" με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για τους συνάδελφους μας. Επιπλέον στην περίπτωση που διαταχθεί σε υπηρεσία ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός συναδέλφων είναι σίγουρο ότι η Διοίκηση θα δηλώσει αδυναμία να καλύψει με αλεξίσφαιρη θωράκιση το σύνολο του Προσωπικού. Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή η αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας και η σωματική τους ακεραιότητα είναι αξία αδιαπραγμάτευτη ,θα ενημερωθούν εγγράφως όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, έτσι ώστε ασκήσουν τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό τους έλεγχο και λάβουμε το επόμενο διάστημα επίσημες απαντήσεις της Πολιτείας για τον βαθμό αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός μας ,αλλά και για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει για να εξασφαλίσει την σωματική μας ακεραιότητα.

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΔΣ ΠΟΑΣΥ


_ br />