Ένωση Κυκλάδων: Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν

Διαβάστε ανακοίνωση των Αστυνομικών Κυκλάδων: Με αφορµή την ενίσχυση του Α.Τ. Νάξου µε αστυνοµικές δυνάµεις για την λήψη µέτρων τάξης – τροχαίας - ασφαλείας, µε σκοπό την υλοποίηση
έργων αντιµετώπισης του προβλήµατος έλλειψης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, κατόπιν αιτήµατος συνδροµής του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η Ένωσή µας επισηµαίνει τα εξής: Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι η πρόληψη και η καταστολή της εγκληµατικότητας και όχι η αντιπαράθεση µε τους συµπολίτες µας για ζητήµατα της καθηµερινότητας!!!
Ως Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Κυκλάδων τονίζουµε προς πάσα κατεύθυνση ότι ένα πρόβληµα της τοπικής κοινωνίας της Νάξου, που δεν επιλύθηκε µε τον διάλογο, ένα πρόβληµα των τοπικών αυτοδιοικητικών και περιφερειακών οργάνων, όπου ουδείς αναλαµβάνει την ευθύνη της επίλυσής του µε όρους κοινωνίας και όχι µικροπολιτικής και µικροκοµµατικής εκµετάλλευσης, δεν είναι δυνατό να στηριχθεί η επίλυσή του στην χρήση αστυνοµικής δύναµης. Σε τίποτε δεν φταίει ο Έλληνας αστυνοµικός, να λοιδορείται και να εκτίθεται στα µάτια των συµπολιτών του για τις ανεπάρκειες και τις ευθύνες άλλων.
Ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους οι αρµόδιοι, αντί να σπαταλούν τη δύναµη της αστυνοµίας, αλλά και το πολύτιµο χρήµα του ελληνικού λαού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                              ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
_