Τα προβλήματα της Μόνιμης Διμοιρίας Υποστήριξης Λάρισας


Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας
Προβλήματα Μόνιμης Διμοιρίας Υποστήριξης

 
Το Σωματείο μας έγινε δέκτης παραπόνων από συναδέλφους που επανδρώνουν τη μόνιμη Διμοιρία. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος του ΔΣ, είχε συνάντηση με τον κ. Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας, ταξίαρχο κ. Καραπιπέρη. Πιο συγκεκριμένα ως κύριο πρόβλημα τέθηκε το ζήτημα των συχνών αλλαγών στην υπηρεσία, όχι όμως εξαιτίας εκτάκτων γεγονότων, αλλά προγραμματισμένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή του προσωπικού και οικογενειακού             προγραμματισμού των συναδέλφων                                                

Αναφέρθηκε εκ μέρους του Σωματείου, ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ζητήθηκε να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις, ώστε μην υπάρξει στο μέλλον παρόμοια υπηρεσιακή αναστάτωση. Τα μέτρα για προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα πρέπει να εκδίδονται έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Κατά συνέπεια θα υπάρχει και η ευχέρεια έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας, που τώρα δεν είναι εφικτό.

Επίσης ζητήθηκε,  στα πλαίσια του υπηρεσιακού σχεδιασμού, η λελογισμένη χρήση της Διμοιρίας αλλά και των λοιπών ειδικών ομάδων. Θέση του Σωματείου μας ήταν και παραμένει ότι η χρήση των ομάδων αυτών είναι κατά βάση για τα δύσκολα και όχι  "δια πάσαν νόσον", όπως και η συχνότερη εκπαίδευση αυτών.

Από πλευράς του ο κ. Διευθυντής δήλωσε ότι άμεσα θα δοθούν οι ανάλογες κατευθύνσεις προς το αρμόδιο γραφείο της ΔΑ Λάρισας και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για το δυνατόν ορθότερη χρησιμοποίηση των ειδικών ομάδων της Διεύθυνσης και την συνεχή συντηρητική εκπαίδευση τους.

Η ίδρυση της Μόνιμης Διμοιρίας έγινε μετά από προσπάθειες ετών της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας. Από την αρχή αντιμετωπίστηκε με, τουλάχιστον, δυσπιστία. Χαιρόμαστε που οι συνάδελφοι με το έργο και τις προσπάθειες τους κατόρθωσαν να εδραιώσουν τη παρουσία της Διμοιρίας. Εμείς σαν Σωματείο ήμασταν και θα είμαστε στο πλευρό της Μόνιμης Διμοιρίας οπότε παραστεί ανάγκη....

 

 

 

                        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

    ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


_