Οι Λιμενικοί Αττικής στη Βουλή για το Πόθεν Έσχες των στελεχών

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής ΕΠΛΣ Αττικής, Πειραιά και Νήσων: Την 16-10-2018, μετά από πρόσκληση που λάβαμε από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης, προσήλθαμε στην Αίθουσα Τσαλδάρη της Βουλής, με γνώμονα το συμφέρον όλων των συναδέλφων μας , προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να καταθέσουμε Υπόμνημα αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  (Δ.Π.Κ.) και άλλες διατάξεις», με κύριους στόχους την απλούστευση των διαδικασιών, την διασφάλιση των στελεχών που υπόκεινται στην υποβολή Δ.Π.Κ.  ενώ ταυτόχρονα  δηλώσαμε την αντίθεση μας ως προς τον τρόπο διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τις εκπρόθεσμες Δ.Π.Κ. αλλά και την  πιθανή υποβολή Δ.Π.Κ. με αναδρομική ισχύ.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ               ΛΑΖΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
_