Οι διεκδικήσεις των Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης για δώρα και επιδόματα


Η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση των νομικών συμβούλων της, καλεί τα μέλη της από την Τετάρτη 24-10-2018 και ώρες 09.00-16.00 να προσέρχονται στα γραφεία
της, Προμηθέως 1 Θεσσαλονίκη και να παραλαμβάνουν τις Αιτήσεις, τις οποίες θα συμπληρώνουν και θα αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με συστημένη επιστολή με τα ΕΛΤΑ.
Θα κρατούν αντίγραφο της Αίτησης και την απόδειξη του συστημένου για μελλοντική χρήση.
Το αίτημα θα αφορά την καταβολή:
Δώρο Χριστουγέννων 2016 – 2017 και 2018 (ποσά 500+500+500=1.500 ευρώ).
Δώρο Πάσχα 2017 και 2018 (ποσά 250+250=500 ευρώ).
Επίδομα αδείας 2017 και 2018 (ποσά 250+250=500 ευρώ).
Συνολικό ποσό 2.500 ευρώ.
Στην Αίτηση αναφέρονται περισσότερες νομικές πληροφορίες σχετικά.
Η διακοπή παραγραφής ισχύει μέχρι 6 μήνες από την ημέρα αποστολής της Αίτησης καθώς στην συνέχεια θα πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα προσωπικές αγωγές.
Το Σωματείο μας, θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη τα Μέλη του με SMS μηνύματα καθώς και με ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα μας www.apostratoithessalonikis.gr
Το έντυπο της Αίτησης θα αναρτηθεί σε BDF στην ιστοσελίδα μας, στις 24-10-2018.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος
_