Απαλλαγή της Δ.Α Ορεστιάδας από το σχέδιο εμφανούς αστυνόμευσης ΠΕΡΣΕΑΣ

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Ορεστιάδας: Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες μέρες για την εφαρμογή της διαταγής εμφανούς πλέγματος αστυνόμευσης με την κωδική
ονομασία   ΠΕΡΣΕΑΣ του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ένωσή μας από την πλευρά της σε καμία περίπτωση δεν εναντιώνεται  στο πνεύμα και την φιλοσοφία του εν λόγω σχεδίου,  ότι δηλαδή η αστυνόμευση θα πρέπει να είναι το πρώτιστο αγαθό που παρέχεται από την Αστυνομία στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη προς εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και τάξης, καθώς χρόνια ολόκληρα υπήρξε ένα από τα πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος.
      Όμως  όταν εκδίδεται μια διαταγή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  και άλλες  παράμετροι  πριν απαιτηθεί η εκτέλεση της. Στην προκείμενη περίπτωση θα έπρεπε να  ελεγχθεί  πρώτα αν υπάρχουν τα μέσα, δηλαδή το προσωπικό και υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την  υλοποίηση της !
   κα, Υπουργέ,
   κ. Αρχηγέ,
      Τα Αστυνομικά Τμήματα  της Δ.Α. Ορεστιάδας που καλούνται να εφαρμόσουν την διαταγή του Αρχηγείου, είναι  της Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου και του Τριγώνου, καθένα από τα οποία διαθέτει  από ένα λειτουργικό όχημα το οποίο είναι ταλαιπωρημένο   από χιλιόμετρα και επισκευές. Με αυτό το όχημα μέχρι στιγμής πέραν της αστυνόμευσης γίνονται επιδόσεις, μεταγωγές και η εξυπηρέτηση των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών  και όλα αυτά με προσεκτική χρήση του οχήματος γιατί είναι  ένα, για όλο το 24ωρο. Να σημειωθεί ότι, τα τμήματα αυτά  αδυνατούν να διαθέσουν προσωπικό για να επανδρώσουν δεύτερο  περιπολικό όχημα λόγω της υποστελέχωσής τους, αλλά ούτε και η οργανική δύναμη, που έχει προβλεφθεί να έχουν σύμφωνα  με την τελευταία αναδιάρθρωση, το επιτρέπει.
      Σύμφωνα με την νέα  διαταγή το ένα και μοναδικό όχημα της τάξης που διαθέτουν θα απασχολείται μόνο για την εμφανή αστυνόμευση  και μάλιστα διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα κάνοντας δρομολόγια εκτός της έδρας  σε χωριά που ήδη αστυνομεύονται  από την ΚΑΜ και τους τοπικούς αστυνόμους.
κα. Υπουργέ,
κ. Αρχηγέ ,
παρακαλούμε διευκρινίστε μας,
1. Πόσο θα  αντέξει αυτό το ένα και μοναδικό λειτουργικό περιπολικό αν διανύει τόσα πολλά χιλιόμετρα  σε καθημερινή βάση ακολουθώντας  δρομολόγια εκατό και επιπλέον χιλιομέτρων στην βάρδια του; Για τις λοιπές υπηρεσιακές  ανάγκες των τμημάτων υπάρχει πρόβλεψη   να χορηγηθούν, νέα αυτοκίνητα ή  επιπλέον κονδύλια για να αναστήσουμε κανένα από τα πολλά ακινητοποιημένα οχήματα που έχουμε, λόγω βλαβών; 
2. Και με το προσωπικό που δεν επαρκεί τι γίνεται; Υπάρχει πρόβλεψη να ενισχυθούν  τα  αστυνομικά τμήματα της Διεύθυνσής μας με επιπλέον προσωπικό; Ως Διεύθυνση, έχουμε 60 κενές  οργανικές θέσεις  θα καλυφθούν κάποια στιγμή; Αν για την εφαρμογή της διαταγής καταστρα- τηγηθεί η νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού και δημιουργηθεί πρόβλημα με τις άδειες του προσωπικού   θα μας βρείτε απέναντί σας.
3. Με ποια λογική,  θα πρέπει το περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος να πηγαίνει να κάνει δρομολόγια στα χωριά και  ΣΤΕΚ  σαράντα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη που εδρεύει το τμήμα; To θεωρείται εύκολο να προσέλθει  έγκαιρα σε περίπτωση που χρειαστεί να επιληφθεί σε περιστατικό εντός πόλεως έχοντας να διανύσει  σαράντα χιλιόμετρα επαρχιακού δρόμου;  Λαμβάνοντας υπόψιν τις  καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας από εδώ και πέρα, (ομίχλες – παγετοί), όχι μόνο χρονοβόρο είναι αλλά και επικίνδυνο για τους συνάδελφους! Και τι θα πούμε στον πολίτη που μένει δέκα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα, και  χρειάζεται πραγματικά βοήθεια, κάντε υπομονή μια ώρα και ερχόμαστε…………σε μία ώρα όμως μπορεί να είναι πολύ αργά. Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι στη Δ.Α Ορεστιάδας δεν υπάρχουν ούτε ομάδες ΔΙΑΣ ούτε περιπολικά άμεσης δράσης και στα θέματα τάξης επιλαμβάνεται το ένα και μοναδικό περιπολικό τάξης (που στην περίπτωση του Α.Τ. Διδυμοτείχου εκτελεί και χρέη τροχαίας, ενώ στην περίπτωση του Α.Τ. Τριγώνου και τροχαίας και ασφαλείας)  και αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού συνδράμουν και τα οχήματα της ασφάλειας και τροχαίας εφόσον υπάρχουν και δύναται να συνδράμουν. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το 99% των κλήσεων που δέχεται το R/T 100 και αφορούν θέματα τάξης προέρχονται από τις αστικές περιοχές που εδρεύουν τα αστυνομικά τμήματα, δηλαδή την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο και τα Δίκαια, καθώς τα γύρω χωριά παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα και συν τοις άλλοις καλύπτονται από τον θεσμό της Κ.Α.Μ και του Τοπικού Αστυνόμου. Επομένως το να διατάσσετε το περιπολικό, να απομακρύνεται  από τον τόπο  που παρουσιάζει τα περισσότερα θέματα τα οποία χρήζουν αστυνομικής επέμβασης και να πηγαίνει σε χωριά που το μόνο που παρουσιάζουν είναι ησυχία είναι για μας ακατάληπτο.
κα. Υπουργέ,
κ. Αρχηγέ ,
      Αν υπήρχε δυνατότητα τα Αστυνομικά Τμήματα της Δ.Α Ορεστιάδας  να διαθέσουν για την εφαρμογή του σχεδίου ΠΕΡΣΕΑΣ δεύτερο όχημα και όχι αυτό της τάξης που επιβάλλεται να βρίσκεται και να αστυνομεύει την περιοχή που εδρεύει το τμήμα, θα είμασταν οι πρώτοι που θα εκθειάζαμε την πρωτοβουλία σας, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.
      Κατόπιν των ανωτέρω η Ένωσή μας αιτείται την τροποποίηση της διαταγή σας, με πρόβλεψη απαλλαγής επί της νέας, των αστυνομικών  τμημάτων  που δεν μπορούν να διαθέσουν πρόσθετο περιπολικό από αυτότης τάξης, για την εφαρμογή του πλέγματος αστυνόμευσης με την κωδική ονομασία ΠΕΡΣΕΑΣ.
_