Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το ΠΔ για τις κρίσεις - Άνοιξε ο δρόμος;


Το bloko.gr δημοσιεύει το ΦΕΚ με το ΠΔ - αστραπή, το οποίο θυμίζουμε προωθήθηκε στο ΣτΕ με τη μορφή του κατεπείγοντος και με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια των
έκτακτων κρίσεων.

Κάποιοι, τις τοποθετούσαν για αύριο. Άλλοι πάλι επιμένουν πως όχι. Ίδωμεν._