Ενώσεις Κρήτης: Δεν επαρκούμε για 24ωρη αστυνόμευση

Διαβάστε το κοινό έγγραφο των ενώσεων της Κρήτης: Κυρία Υπουργέ,
Μόλις πριν από ένα χρόνο εφαρμόστηκε από το Υπουργείο η πολυαναμενόμενη αναδιάρθρωση των
Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., παρά τις έντονες ενστάσεις και επιφυλάξεις μας, η οποία προέβλεπε την κατάργηση υπηρεσιών και δημιουργία νέων, πλήρως στελεχωμένων (με τουλάχιστον 26 άτομα προσωπικό), όπως επίσης και την αποδέσμευση των αστυνομικών από «πάρεργα», προκειμένου να αυξηθεί το πλέγμα εμφανούς αστυνόμευσης.
Πριν ακόμη τελειώσουν οι φιέστες 
της περιβόητης αναδιάρθρωσης, την 31/08/2018 εκδίδεται η υπ’ αρίθμ. 1244/18/1724815 διαταγή του κ. Αρχηγού, προκειμένου να εκπονηθούν σχέδια 24ωρης αστυνόμευσης, σε όλες τις περιοχές. Αποδεικνύεται περίτρανα λοιπόν, ότι η αναδιάρθρωση απέτυχε του στόχου της καθώς τα σχέδια αυτά θα κληθούν να επωμιστούν και να υλοποιήσουν τα ήδη υποστελεχωμένα Αστυνομικά Τμήματα με προσωπικό 12-14 ατόμων και όχι των 26 ατόμων ως κατ’ ελάχιστο που προέβλεπε η αναδιάρθρωση.
Η κατάργηση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) κενών οργανικών θέσεων, όπως επίσης και οι ελάχιστες προσλήψεις που γίνονται ανά έτος, σε συνδυασμό με τις πολλές συνταξιοδοτήσεις, μειώνουν ακόμα το προσωπικό που στελεχώνει τα Αστυνομικά Τμήματα.
Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία από τις Υπηρεσίες να εφαρμόσουν την ανωτέρω διαταγή, ακόμα και εάν «ενισχυθούν με προσωπικό από όμορες ή προϊστάμενες Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που αυτό κατά κανόνα εκτελεί», όπως ρητά αναφέρεται σε αυτή. Αρκετοί συνάδελφοι είναι επιφορτισμένοι με ιδιαίτερα καθήκοντα και η απομάκρυνσή τους από αυτά, θα οδηγήσει στην αδυναμία σωστού χειρισμού τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσμενή σχόλια για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Ζητάμε:
  • Την τροποποίηση της ανωτέρω διαταγής του κ. Αρχηγού, με βάση την υπάρχουσα δύναμη εκάστοτε νομού.
  • Την επαναφορά των έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) κενών οργανικών θέσεων.
  • Την αύξηση των κατ’ έτος προσλήψεων, έως ότου καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις.
  • Την αποδέσμευση των αστυνομικών από «πάρεργα».

Η υλοποίηση των ανωτέρω θα ενισχύσει το πλέγμα της εμφανούς αστυνόμευσης και θα συμβάλει τα μέγιστα στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, πάγιο αίτημα των Ενώσεών μας.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος Χανίων
Ο Πρόεδρος Ρεθύμνου
Ο Πρόεδρος Λασιθίου
ΠΙΚΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ
Γεώργιος
Νικόλαος 
Νικόλαος
Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 ΠΡΟΣ
 (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρία Όλγα Γεροβασίλη
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
  (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 *
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρία Αικατερίνη Παπακώστα - Σιδηροπούλου
 *
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κύριο Δημήτριο Αναγνωστάκη
 *
Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο κύριο Αριστείδη Ανδρικόπουλο
 *
Προϊστάμενο Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο κύριο Μιχαήλ Καραμαλάκη
Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο κύριο Χρήστο Δραγατάκη 
Γ.ΠΕ.Α.Δ. Κρήτης, Υποστράτηγο κύριο Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
Δ. Α. Ηρακλείου, Ταξίαρχο κύριο Ιωσήφ Κανακουσάκη
Δ. Α. Χανίων, Αστυνομικό Διευθυντή κύριο Γεώργιο Λυμπινάκη
Δ. Α. Ρεθύμνης, Ταξίαρχο κύριο Αντώνιο Ρουτζάκη
Δ. Α. Λασιθίου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κύριο Εμμανουήλ Παπαδάκη
Π.Ο.ΑΣ.Υ.

_