Διάλεξη στο ΙΣΜΕ στις 11 Οκτωβρίου


Διάλεξη στο Ι.Σ.Μ.Ε. με θέμα "Αστυνόμευση της Σταθεροποίησης - Διεθνείς Στρατιωτικές Αποστολές Παροχής Ασφάλειας στα Εύθραυστα Κράτη" την 11η Οκτ. 2018


_