Από τη Διεύθυνση Μεταγωγών ξεκίνησε τις επισκέψεις η ΕΣΚΑ

Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αξιωματικών ξεκίνησε τις επισκέψεις από τη Διεύθυνση Μεταγωγών της ΓΑΔΑ
_