Διαταγή ενίσχυσης για το Ανατολικό Αιγαίο

Διαταγή ενίσχυσης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Ανατολικό Αιγαίο. Αφορά στο διάστημα απο 1-10-2018 εως 30-11-2018 και ο αριθμός των αποσπασμένων με τη συγκεκριμένη
διαταγή θα είναι 180 αστυνομικοί.
 mm1
mm2
mm3
mm4
Η ενίσχυση αυτή συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020.
Η κάλυψη των δαπανών επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Συνορα και Θεωρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Υπηρεσιών.
http://posyfy.gr
_