ΕΑΚΠ: Απρόσκοπτη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή όλων των πυροσβεστών στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης αιρετών μελών


Της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών
Κύριε Αρχηγέ

Στις 20/08/2018 εκδώσατε την με Αριθμ. Πρωτ. 49715 Φ. 109.1 Διαταγή με θέμα « Υποβολή υποψηφιοτήτων εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ».

Επίσης στην παραπάνω Διαταγή συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω σχετικές:

α) Η υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ.109.1/4.8.2010 ( ΦΕΚ Β΄ 1296/16.8.2010 ) Απόφαση Α.Π.Σ.

β) Η υπ’ αριθμ. 417 οικ. Φ. 109.1/9.1.2014 ( ΦΕΚ Β΄ 93/21.1.2014 ) Απόφαση Α.Π.Σ.

γ) Η υπ’ αριθμ. 24470 οικ. Φ. 109.1/25.4.2016 ( ΦΕΚ Β΄ 1278/4.5.2016 ) Απόφαση Α.Π.Σ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις ορίζουν την οργάνωση αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις και ειδικότερα την υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ.109.1/4.8.2010 ( ΦΕΚ Β΄ 1296/16.8.2010 ) Απόφαση Α.Π.Σ., αρκετοί συνάδελφοι αποκλείονται από την διαδικασία της ψηφοφορίας και δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, από τις εξής παραμέτρους:

1.            Σύμφωνα με την παρ. 3 του  άρθρου 1 και  της παρ. 1 του άρθρου 13  της υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ.109.1/4.8.2010  (ΦΕΚ Β΄ 1296/16.8.2010 ) Απόφαση Α.Π.Σ., προβλέπεται  η ψηφοφορία με αλληλογραφία για όλες  τις Π.Υ. εκτός αυτών της Αττικής.

2.            Και σύμφωνα με  την παρ. 1  του άρθρου 7  της υπ’ αριθμ. 33674 οικ. Φ.109.1/4.8.2010       ( ΦΕΚ Β΄ 1296/16.8.2010 ) Απόφαση Α.Π.Σ., προβλέπεται η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία διάρκειας μίας ημέρας από 8 μέχρι 5 το απόγευμα.

Κύριε Αρχηγέ

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις μεγάλος αριθμός συναδέλφων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αττικής και εναλλάσσονται στις βάρδιες ανά 24ωρο, την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε αυτή, γιατί θα εργάζονται.

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να βρεθεί άμεσα λύση σε αυτό το σοβαρό ζήτημα γιατί με δική της ευθύνη στερεί το δικαίωμα στην ψηφοφορία συναδέλφων, την στιγμή μάλιστα που είναι και υποχρεωτική.

 Επόμενα, ζητάμε από εσάς κύριε Αρχηγέ την παρέμβασή σας ώστε:

             Να γίνει τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 και  της παρ. 1 του άρθρου 13  της απόφασης  Α.Π.Σ. του 2010 που προβλέπει την ψηφοφορία με αλληλογραφία για όλες  τις Π.Υ. εκτός αυτών της Αττικής. Δηλαδή να έχουν το δικαίωμα στην ψηφοφορία με αλληλογραφία και οι υπηρεσίες της Αττικής εκτός του 1ου Π.Σ. του Α.Π.Σ. 

Επίσης τονίζουμε την υποχρέωση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., της Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π., της Ε.Α.Π.Σ., των πανελλήνιων ενώσεων καθώς και όλων των συνδυασμών των ψηφοδελτίων που θα συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, να παρέμβουν και να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να ασκήσουν απρόσκοπτα και χωρίς αποκλεισμούς το εκλογικό τους δικαίωμα όλοι οι συνάδελφοι.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης


_