ΕΣΚΑ: Συνεχίζουμε ενωτικά, μαχητικά, ασυμβίβαστα


Της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Αξιωματικών


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

Πριν από τρία χρόνια, ιδρύσαμε την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αξιωματικών, ΕΣΚΑ, ενόψει των αρχαιρεσιών της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, Αντιπροσώπων στην ΠΟΑΞΙΑ, και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αποτελώντας τη διαχρονική έκφραση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, η ΕΣΚΑ, έτυχε της υποστήριξης της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων και ανέλαβε την ευθύνη της διοίκησης τόσο της Ένωσης, όσο και της Ομοσπονδίας.

Είχαμε τότε δεσμευτεί ότι θα λειτουργήσουμε χωρίς κομματικές προελεύσεις, ιδεολογικές ταυτότητες και κάθε είδους διάκριση που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη σφυρηλάτηση των δεσμών εκείνων που ενέπνευσαν και χαλύβδωσαν το κίνημά μας από τη γέννησή του τη δεκαετία του ‘80.

Τη δέσμευσή μας αυτή, την τηρήσαμε στο ακέραιο, γιατί θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση και η αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος περνά μέσα από την ενότητα, τη  σύνθεση των απόψεων και ιδεών, έξω και πάνω από οποιεσδήποτε κομματικές προελεύσεις, ιδεολογικές ταυτότητες, σκοπιμότητες και συγκρούσεις που δε συνάδουν με την ιδιότητα του Αξιωματικού.

Ο Συνδυασμός της ΕΣΚΑ, εξέφρασε και συνεχίζει να εκφράζει τους πόθους και τις αγωνίες των χιλιάδων συναδέλφων μας -Ανδρών και Γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας- που προσβλέπουν στην επίλυση των μικρών και μεγάλων καθημερινών τους προβλημάτων, στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου που υπηρετούμε, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση των θεσμικών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών αιτημάτων μας.

Συνδυάζοντας την εμπειρία και τη δράση στελεχών πρώτης γραμμής, με τη φλόγα, την ορμή, την καινοτομία και ευρηματική σκέψη της νέας γενιάς των Αξιωματικών, την παρελθούσα τριετία, η ΕΣΚΑ, ως κυρίαρχη συνδικαλιστική παράταξη έδωσε τις μάχες της τόσο από το μετερίζι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. όσο και της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Αττικής.

Με βάση τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας, καταστρώσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο και αγωνιστήκαμε, αξιοποιώντας κάθε μορφή δράσης, από τις διαδηλώσεις, τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη, μέχρι τις παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο.

Κυρίως, όμως, συγκρουστήκαμε με τις κυβερνητικές επιλογές που ήταν ενάντια στα θεσμικά, ασφαλιστικά και οικονομικά μας αιτήματα, ως επίσης, και στις αποφάσεις που δεν συνέβαλαν στην αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Πολλές μάχες κερδήθηκαν, άλλες όχι, με ευθύνη των κυβερνώντων. Σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους και στις αγωνίες τους, προσωπικές και υπηρεσιακές.

Αποκρούσαμε και ακυρώσαμε άδικες και παράτυπες μετακινήσεις συναδέλφων, από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Παρείχαμε νομική υποστήριξη σε όλες τις ποινικές υποθέσεις που απασχόλησαν αυτούς κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και κατηγορήθηκαν αδίκως ή για αδικήματα που διαπράχθηκαν εξ αμελείας, ως επίσης και για την αποκατάστασή τους από άδικες μεταθέσεις.

Με τη δυναμική του αγώνα μας, διεκδικήσαμε και πετύχαμε:

             την αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επιτάσσει την αποκατάσταση των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και την επιστροφή των αναδρομικών ποσών,

             την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Ταμείων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ,

             την ένταξη των ασφαλισμένων της Πρώην Χωροφυλακής στον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ,

             την αναγνώριση με ευνοϊκούς όρους, της μάχιμης πενταετίας και του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, των υπηρετησάντων και υπηρετούντων σε Ειδικές Δυνάμεις,

             τη θεσμοθέτηση ειδικού λογαριασμού στο ΜΤΣ για τη χορήγηση των ΒΟΕΑ, με αποτέλεσμα να έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ποσών στους δικαιούχους συναδέλφους,

             την αύξηση των ορίων ηλικίας των επιθυμούντων να παραμείνουν στο Σώμα Αξιωματικών,

             την αύξηση των οργανικών θέσεων  των Αξιωματικών του ΤΕΜΑ στο βαθμό του Αστυνόμου Α’  για την απρόσκοπτη προαγωγή των Αξιωματικών αυτής της κατηγορίας,

             τον εξορθολογισμό του βαθμολογίου των Αξιωματικών, με βάση τα νέα συνταξιοδοτικά δεδομένα και τη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης των Αξιωματικών, με διαφανέστερα και αντικειμενικότερα κριτήρια,

             την τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων προς το ορθολογικότερο, εξυπηρετώντας το καλώς νοούμενο συμφέρον των συναδέλφων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών,

             την κατάργηση του προνομίου μεταθέσεως των υπηρετούντων στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, σε Υπηρεσίες επιλογής των,

             την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Παραγωγικές Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και τη θέσπιση ακαδημαϊκής φοίτησης από το Β’ έτος των Δοκίμων Υπαστυνόμων,

             την έκδοση σειράς διαταγών από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων, σε υπηρεσιακό και προσωπικό επίπεδο.

 

Παρά τους αγώνες και την πίεση που ασκήσαμε προς κάθε κατεύθυνση, οι κυβερνώντες, καίτοι είχαν δεσμευτεί για την ικανοποίηση και θεσμοθέτηση συγκεκριμένων αιτημάτων, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ειδικότερα:

1.            Η κυβέρνηση παραβίασε κατάφορα την απόφαση του ΣτΕ, θεσμοθετώντας ένα μισθολόγιο - φτωχολόγιο  που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις επιταγές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο, να καταργήσουν και το επίδομα των Ειδικών Δυνάμεων (ΕΚΑΜ).

2.            Ο εξορθολογισμός του βαθμολογίου των Ανθυπαστυνόμων και Υπαστυνόμων του ν.3686/2008 , αίτημα, που αναδείξαμε και προωθήσαμε στις αρμόδιες Επιτροπές του Αρχηγείου, από τις οποίες αν και υιοθετήθηκε υπηρεσιακά, δεν υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής, με ευθύνη της κυβέρνησης.

3.            Η θεσμοθέτηση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και αδιάβλητου συστήματος Κρίσεων-Προαγωγών, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια, είναι ακόμα ζητούμενο.

4.            Η θεσμοθέτηση διατάξεων που να διασφαλίζουν την 35ετή παραμονή στο Σώμα των Αξιωματικών, αίτημα που επίσης προωθήθηκε και υιοθετήθηκε υπηρεσιακά, πλην όμως δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης.

5.            Η κατάργηση του άρθρου 12 - όνειδος, του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας.

6.            Η απρόσκοπτη μετακίνηση των συναδέλφων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

7.            Η έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος για τον υπολογισμό της αποζημίωσης όσων μετακινούνται εκτός έδρας.

Αυτά είναι τα ελάχιστα, βασικά αιτήματα για τα οποία καλούμαστε όλοι να δώσουμε νέους αγώνες το επόμενο διάστημα.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

Με τη δική σου, νέα εντολή, στις εκλογές του Οκτωβρίου, ο αγώνας θα συνεχιστεί, δυναμικά και αποφασιστικά, για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας προς όφελος όλων των συναδέλφων, του Σώματος και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου που υπηρετούμε.

Για εμάς, που στελεχώνουμε το ψηφοδέλτιο της ΕΣΚΑ προέχει ο συνάδελφος και τα προβλήματά του και όχι η προσωπική μας ανέλιξη και διασφάλιση. Τα συνδικαλιστικά μας στελέχη είναι στην  πρώτη γραμμή του αγώνα και όχι βολεμένοι σε προνομιούχες θέσεις, διαδρομιστές και σπεκουλαδόροι της πολιτικής ηγεσίας.

Πορευτήκαμε και πορευόμαστε με κανόνες αρχών, αξιών και ηθικής που τηρούμε ευλαβικά, αντλώντας δύναμη από τις αξίες μας, αλλά και όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε και συνεχίζετε να μας τιμάτε.

 

                Τιμούμε τις επιλογές σας και συνεχίζουμε μαζί τον αγώνα μας.

 

                                                                             24 Σεπτεμβρίου 2018


_