‘’Έκδοση διοικητικών πράξεων αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας ταυτόχρονα για όλο το προσωπικό του Λ.Σ. που το δικαιούται’’


Tης Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Με την ψήφιση της τροπολογίας του άρθρου 65 του ν.4504/2017  που υλοποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4551 (ΦΕΚ116Α΄/18) ο υπολογισμός ενός (01) χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό εφαρμόζεται στο σύνολο των βαθμοφόρων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω Σχολές.

 

Επίσης δόθηκε 5μήνη προθεσμία να εκδοθούν όλες οι διοικητικές πράξεις για την αναδρομική διοικητική αποκατάσταση των βαθμοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου φέρουν βαθμούς ανώτερους του Επικελευστή Λ.Σ. και του Λιμενοφύλακα, αντίστοιχα.

 

Επειδή η «κλεψύδρα» της προθεσμίας υλοποίησης έκδοσης των διοικητικών πράξεων κοντεύει να εξαντληθεί θέλουμε να πιστεύουμε ότι το άρθρο 17 του Ν.4551 θα εφαρμοστεί ακριβώς όπως το προέβλεψε ο νομοθέτης (δηλαδή ταυτόχρονα σε όλους), διότι με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα υπάρξει κίνδυνος να δημιουργηθούν επιμέρους βαθμολογικές ανισότητες μεταξύ του προσωπικού του Λ.Σ.     

 

 

 

 

                                                        Για το Δ.Σ

 

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

       

 

        ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ                               ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

 

 

 

 


_