50 χρόνια Πυροσβεστική Ακαδημία (ΒΙΝΤΕΟ)


Αφιέρωμα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
_