Ημερίδα: «Ασφάλεια και Κοινωνική Ανοχή τον 21ο αιώνα: Νέες Προκλήσεις»


Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Μελετών (Research Institute for European and American Studies - RIEAS)  και η δικηγορική εταιρεία Sofia Nikolaou and Partners Law Firm διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ασφάλεια και Κοινωνική Ανοχή τον 21ο αιώνα: Νέες Προκλήσεις» την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 (9:30-15:00), στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ «Ερμής» (Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα).

 

Είναι σαφές πως τα κράτη της Βαλκανικής, της Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αντιμετωπίζουν σημαντικά διλήμματα, λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος ασφαλείας, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων.

 


Σήμερα, η ριζοσπαστικοποίηση, ο βίαιος εξτρεμισμός, η εμπορία ανθρώπων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε τρομοκρατικές ενέργειες που απειλούν την κοινωνίας μας.

 

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Μελετών (Research Institute for European and American Studies RIEAS)  και η δικηγορική εταιρεία Sofia Nikolaou and Partners Law Firm ανέλαβαν την πρωτοβουλία να καλέσουν ειδικούς σε θέματα ασφάλειας από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ελλάδα, τη Σερβία και τη Λιβύη για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να παρουσιάσουν τις πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

 

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση


_