Oι διατάξεις του Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας


Παραθέτουμε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αποστολή – Προορισμός

Η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας  έχει ως αποστολή:

α)Την   μετεκπαίδευση και επιμόρφωση σε μεταπτυχιακό επίπεδο των ανώτερων και ανώτατων  αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος, στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας   και δημοσίων υπαλλήλων, αντιστοίχων βαθμίδων, σε θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας με έμφαση στις νέες εξελίξεις  και στη διαχείριση κρίσεων ώστε να καταστούν ικανοί επιτελείς να χειρίζονται ζητήματα  Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, καταρτίζει Επιτελείς Πολιτικής Προστασίας, ικανούς να προετοιμάζουν, οργανώνουν και διεξαγάγουν την Εθνική Πολιτική Προστασία, σε πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των φορέων που  συγκροτούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της χώρας..

β) Την κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, καθώς και των αιρετών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σε θέματα που άπτονται στην άσκηση των καθηκόντων τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας

γ) Την θεωρητική - πρακτική εκπαίδευση, και  πιστοποίηση των  προς ένταξη στο σχετικό μητρώο της ΓΓΠΠ εθελοντών εθελοντικών  οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών .

Η ΕΣΠΟΠ από τη  αποστολή της, λειτουργεί και ως επιστημονικός φορέας στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας, και των Δημοσίων Υπηρεσιών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

 

Άρθρο 2

Έδρα –Υπαγωγή –Διοίκηση

1.            Η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας( Ε.Σ.ΠΟ.Π.) εδρεύει στο Νομό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

2.            Στην Ε.Σ.ΠΟ.Π. ως Διοικητής τοποθετείται Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών  του Πυροσβεστικού Σώματος.

3.            Η διεξαγωγή της Υπηρεσίας της Σχολής ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, της νομοθεσίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

……

 

 

 

                                                

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Τμήμα Σχολής Πολιτικής Προστασίας

                                                                                 Άρθρο 7

  Αποστολή

Στην Σχολή εισάγονται για   επιμόρφωση σε μεταπτυχιακό επίπεδο των ανώτεροι  και  αξιωματικοί  του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος, στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας   και δημοσίων υπαλλήλων, αντιστοίχων βαθμίδων, σε θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας με έμφαση στις νέες εξελίξεις  και στη διαχείριση κρίσεων ώστε να καταστούν ικανοί επιτελείς να χειρίζονται ζητήματα  Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

….

 

Άρθρο 12

Διάρκεια φοίτησης

 

1.            Η φοίτηση στην ΣΠΟΠ διαρκεί  6 (έξι) μήνες και αρχίζει εντός του δεύτερου δεκαήμερου του Νοεμβρίου κάθε έτους.

2.            Οι ημερομηνίες  έναρξης και πέρατος των  σπουδών καθορίζονται  από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά  από πρόταση της ΕΣΠΟΠ.

 

 

Άρθρο 13

Γενικές Αρχές Εκπαίδευσης

 

Οι σπουδές στην ΕΣΠΟΠ υλοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με βάση το Γενικό και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε εκπαιδευτική σειρά.

 

 

 

 

 

 

 

                                             Άρθρο 17

                                Πρόγραμμα   Σπουδών

 

1.            Το γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών συντάσσεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Σχολής και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2.            Το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει το γενικό περίγραμμα της εκπαίδευσης με τις βασικές ενότητες σπουδών, τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των εργασιών, και την γενική κατανομή του εκπαιδευτικού χρόνου.

3.            Βασικές ενότητες σπουδών της εκπαίδευσης αποτελούν:

             Στρατηγική και Τακτική  Εθνικής Πολιτικής Προστασίας

             Απειλές της Πολιτικής Προστασίας

             Θεσμικό Πλαίσιο εφαρμογής δράσεων πολιτικής προστασίας

             Διακρατικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίας

             Διαφορεική συνεργασία, εθελοντισμός, τοπική αυτοδιοίκηση και ορθές πολιτικές πολιτικής προστασίας

             Διαχείριση κρίσεων  από συμβάντα πολιτικής προστασίας.

             Εφαρμογή –προσομοίωση – εξάσκηση

4.            Tο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζει την επιμέρους ύλη των βασικών ενοτήτων σπουδών, τον χρόνο διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές, τις περιόδους συλλογής στοιχείων και προετοιμασίας διατριβών και εργασιών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επίσης περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης, εποπτείας και αξιολόγησης των ατομικών διατριβών.

 

                     Άρθρο 18

                                         Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος                         

                                                             Σπουδών

 

1.            Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται:

α. Με την παρουσίαση υπό μορφή διαλέξεων των θεμάτων, που καθορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

β. Με διαλογική συζήτηση τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας, όσο και στις Εκαπιδευτικές Ομάδες.

γ. Με ομιλίες από εκπροσώπους φορέων και διακεκριμένα στελέχη του ευρύτερου χώρου της άσκησης πολιτικής στο χωρο της Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας.

δ. Με την συμμετοχή των σπουδαστών σε σεμινάρια και ομιλίες για συναφή με το γνωστικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης θέματα, που διοργανώνονται από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Εκπαιδετικά και Επιστημνικά Ιδρύματα.

ε. Με τη σύνταξη ατομικών διατριβών, και ατομικών και ομαδικών εργασιών  που να προαάγουν τις σπουδές διαχείρησης κρίσεων  και ορθών πολιτικών της Πολιτικής Προστασίας και να προωθούν την έρευνα και την εφαρμοσμένη επιχειρησιακή διαχείρηση σε όλο το πλέγμα της Εθνικής Πολιτικής Προστασίας

ζ. Με εκπαιδευτικά ταξίδια  στο εσωτερικό και εξωτερικό και ενημερωτικές επισκέψεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις για την ασφάλεια και πολιτική προστασία της χώρας.

η. Με παρουσίασεις των σπουδαστών, εξετάσεις και συμμετοχή σε ασκήσεις

2.            Τυχόν λεπτομέρειες της όλης διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος καθορίζεται με ειδικές διαταγές της Διοίκησης της Σχολής.

 

Άρθρο 19

Εκπαιδευτικό προσωπικό

 

1.            Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΠΟΠ διορίζεται κάθε φορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αντίστοιχο της διάρκειας της εκπαιδευτικής περιόδου έκαστης εκπαιδευτικής σειράς.

2.            Για την κάλυψη των βασικών ενοτήτων σπουδών διορίζονται ισάριθμοι καθηγητές, που έχουν την ευθύνη και διδασκαλίας και συντονισμού της εκπαίδευσης στην κάθε ενότητα.

3.            Σε κάθε ενότητα, για την κάλυψη των ειδικότερων  εκπαιδευτικών απαιτήσεων  ορίζεται αριθμός διαλεκτών σχετικών με το αντικείμενο, ανώτατοι ή ανώτεροι πολιτικοί υπάλληλοι Οργανισμών και Υπουργείων, ιδιώτες ειδικής μόρφωσης, Αξιωματικοί εν ενεργεία και αποστρατεία των Σωμάτων Ασφαλείας, του  Λιμενικού Σώματος Ε.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, προσωπικότητες του δημοσίου βίου, καθηγητές ΑΕΙ και ανώτατοι αξιωματικοί ή αξιωματούχοι άλλων χωρών.

4.            Η διαδικασία διορισμού των καθηγητών και του ορισμού των διαλεκτών, καθώς και ο καθορισμός της ωριαίας αποζημίωσης τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

….

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Τμήμα  κατάρτισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης

Άρθρο 24

Αποστολή-Διαδικασία Εκπαίδευσης- Πιστοποίησης

1.            Σε αυτό το τμήμα της ΕΣΠΟΠ εισάγονται για  κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, καθώς και αιρετοί των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σε θέματα που άπτονται στην άσκηση των καθηκόντων τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας

2.            Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, εισηγείται στην ΕΣΠΟΠ  τα εκπαιδευτικό προγράμματα, τον αριθμό των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής των σπουδαστών,  που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριος-Ιούνιος).

3.            Το εκπαιδευτικό συμβούλιο της ΕΣΠΟΠ βάση των παραπάνω εισηγήσεων καταρτίζει τους  σχετικούς  φακέλους  σχεδιασμού,  σύμφωνα με την 33107 Φ.401.11/2013 Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης καθώς και το συνολικό κόστος υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τα ισχύουσες διατάξεις κοστολόγησης, και υποβάλλονται για έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

4.            Μετά την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και τη μεταφορά του  χρηματικού ποσού  που αναλογεί στο κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον αντίστοιχο ΚΑΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  εκδίδει σχετική πρόσκληση που περιλαμβάνει την κατανομή των θέσεων των σπουδαστών, σε κάθε μία από τις  κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, τη χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων ενεργειών ή διαδικασιών για την εισαγωγή των σπουδαστών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5.            Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Σχολή και συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα προσόντα, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, εντός των προθεσμιών  σχετική αίτηση.

6.            Οι σπουδαστές επιλέγονται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα των υπηρεσιών και  οργανισμών, τα οποία γνωστοποιούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στο χρόνο που καθορίζεται από την πρόσκληση.

7.            Η πρόσκληση για φοίτηση στο Τμήμα των κατά τα παραπάνω επιλεγέντων  σπουδαστών γίνεται με διαταγή του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην οποία  αναφέρονται ονομαστικά.

8.            Η ΕΣΠΟΠ μετά την παραπάνω πρόσκληση, αποστέλλει έγκαιρα στους επιλεχθέντες σπουδαστές «φάκελο ενημέρωσης σπουδαστή» στον  οποίο περιέχονται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και  εκπαιδευτικό υλικό που επιλέγει η Σχολή.

9.            Η αποστολή του  παραπάνω υλικού γίνεται ηλεκτρονικά, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποχρεωτικά δηλώνουν οι σπουδαστές.

10.          Με εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής, ανάλογα τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, προτείνονται οι εκπαιδευτές, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

11.          Ανάλογα με τον τύπο του εκπαιδευτικού προγράμματος ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας χορηγεί στους επιτυχώς ολοκληρώσαντες σπουδαστές βεβαίωση παρακολούθησης ή βεβαίωση πιστοποίησης.

12.          Η διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δύναται να γίνονται σε όλη την επικράτεια, σε χώρους που θα καθορίζονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτήν την περίπτωση το  τυχόν επιπλέον λειτουργικό κόστος, θα συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος υλοποίησης του προγράμματος.

13.          Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης, εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποστήριξη από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να γίνονται και με τη μέθοδο e-learning , εξ αποστάσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Τμήμα εκπαίδευσης και  πιστοποίησης εθελοντών

Άρθρο 25

Αποστολή – Διαδικασία Εκπαίδευσης

1.            Σε αυτό το τμήμα της ΕΣΠΟΠ εισάγονται για την θεωρητική - πρακτική εκπαίδευση, και  πιστοποίηση, οι  προς ένταξη στο σχετικό μητρώο της ΓΓΠΠ,  εθελοντές εθελοντικών  οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών .

2.            Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, εισηγείται στην ΕΣΠΟΠ  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά κατηγορία εθελοντικής δράσης, που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος (Σεπτέμβριος-Ιούνιος).

3.            Το εκπαιδευτικό συμβούλιο της ΕΣΠΟΠ βάση των παραπάνω εισηγήσεων καταρτίζει τους  σχετικούς  φακέλους  σχεδιασμού,  σύμφωνα με την 33107 Φ.401.11/2013 Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης καθώς και το συνολικό κόστος υλοποίησης του προγράμματος, ανά σπουδαστή σύμφωνα με τα ισχύουσες διατάξεις κοστολόγησης, και υποβάλλονται για έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

4.            Μετά την έγκριση του, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκδίδει   απόφαση που περιλαμβάνει τον τρόπο πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, τον αριθμό των εκπαιδευτικών σειρών, τη διάρκεια και το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τη διδακτέα ύλη, τη διαδικασία και τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων Εθελοντών και τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης.

5.            Δύο μήνες προς της έναρξης κάθε εκπαιδευτικής σειράς, η Γ.Γ.Π.Π. αποστέλλει κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των προς εκπαίδευση εθελοντών με ατομικό φάκελο εκάστου που να περιλαμβάνει αντίγραφα των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις στα εδάφια γ. και ε. του άρθρου 14Β του Ν.31013/20002, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014.

6.            Ένα μήνα προ της έναρξης της εκπαιδευτικής σειράς και τη μεταφορά του  χρηματικού ποσού  που αναλογεί στο κόστος υλοποίησης της εκπαίδευσης και πιστοποίησης, στον αντίστοιχο ΚΑΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  εκδίδει σχετική πρόσκληση των προς εκπαίδευση εθελοντών, στην οποία  αναφέρονται ονομαστικά.

7.            Η ΕΣΠΟΠ μετά την παραπάνω πρόσκληση, αποστέλλει έγκαιρα στους υποψηφίους εθελοντές «φάκελο ενημέρωσης σπουδαστή» στον  οποίο περιέχονται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και  εκπαιδευτικό υλικό που επιλέγει η Σχολή.

8.            Η αποστολή του  παραπάνω υλικού γίνεται ηλεκτρονικά, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποχρεωτικά δηλώνουν οι σπουδαστές.

9.            Με εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής, ανάλογα τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, προτείνονται οι εκπαιδευτές, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

10.          Ανάλογα με τον τύπο του εκπαιδευτικού προγράμματος ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας χορηγεί στους επιτυχώς ολοκληρώσαντες σπουδαστές βεβαίωση παρακολούθησης ή βεβαίωση πιστοποίησης.

11.          Η διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δύναται να γίνονται σε όλη την επικράτεια, σε χώρους που θα καθορίζονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτήν την περίπτωση το  τυχόν επιπλέον λειτουργικό κόστος, θα συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος υλοποίησης του προγράμματος.

 
 
_