Χρ.Συνδρεβέλης: Η διολίσθηση σε εξοπλισμό και η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπιστούν


"Η διολίσθηση σε εξοπλισμό και μέσα και η υποστελέχωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών είναι


ζητήματα που οφείλει η πολιτεία να αντιμετωπίσει άμεσα ,σεβόμενη το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα του Πολίτη για προστασία της ζωής του και της περιουσίας του", τόνισε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΣΥ , που ήταν καλεσμένος στον ΣΚΑΙ:_