Σκέψεις για υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας στην κυβέρνηση

Ο ορισμός υφυπουργού στο υπουργείο Εσωτερικών με αποκλειστική αρμοδιότητα την πολιτική προστασία είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στις σκέψεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στο
πλαίσιο των σχεδιασμών για ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Οπως αναφέρουν σχετικά κυβερνητικές πηγές, οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί και θα είναι συνάρτηση των ευρύτερων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα και του πώς θα μορφοποιηθεί τελικά η κυβέρνηση.
Ωστόσο, οι εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό βασίζονται στο σκεπτικό ότι μια τέτοια απόφαση θα δώσει το μήνυμα της ουσιαστικής βούλησης της κυβέρνησης να ενισχύσει την πολιτική προστασία όχι μόνο ως υπηρεσία, αλλά και ως παράμετρο της κυβερνητικής πολιτικής. Μια τέτοια απόφαση καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική από το γεγονός ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύσταση της νέας υπηρεσίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, την οποία εξήγγειλε μόλις προχθές ο κ. Τσίπρας.
Για τη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου που απαιτείται προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές, να ξεκαθαριστούν αρμοδιότητες, να αποκτήσει υπόσταση το σχέδιο για τον νέο φορέα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ομάδα εργασίας και αναμένεται ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι από τα πρώτα που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή μετά την επαναλειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ολοκληρωθούν η σύσταση και η στελέχωση της υπηρεσίας, θα μεσολαβήσει κάποιος χρόνος.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πτυχές των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών που αφορούν την αυθαίρετη δόμηση, τη χωροταξία περιβάλλοντος, την κατεδάφιση κτιρίων, την αδειοδότηση επιχειρήσεων με ειδικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τα λατομεία, αναμένεται ότι θα ενταχθούν από την κυβέρνηση στη δημόσια συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρχε η πρόθεση ορισμένες από τις αρμοδιότητες αυτές, στο πλαίσιο του πρόσφατου νομοσχεδίου για την Αυτοδιοίκηση, να μεταφερθούν από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στα αρμόδια κατά περίπτωση υπουργεία, ωστόσο προέκυψε κώλυμα εκ των συνταγματικών προβλέψεων για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε η παραγωγή μιας σειράς προβλημάτων από το γεγονός ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση εποπτεύεται μεν από το υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο οι εκλεγμένοι αιρετοί καλούνται να υλοποιήσουν πολιτικές χωροταξίας, περιβάλλοντος κ.λπ., που είναι αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, και εκεί προκύπτουν κενό και ένα παράθυρο, είτε από ευθυνοφοβία είτε από σκοπιμότητα, να μην προχωρούν συγκεκριμένες δράσεις που αποφασίζονται σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο.
Και η διαπίστωση αυτή έγινε μεν από καιρό, ωστόσο, υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων και με την κυβέρνηση να προκρίνει την αυθαίρετη δόμηση ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες της καταστροφής που συνετελέσθη, αναμένεται το θέμα της μεταφοράς των εν λόγω αρμοδιοτήτων στην κεντρική κυβέρνηση να εισαχθεί στον διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
_