Τί ζητά η ΠΕΑΛΣ για τις τοποθετήσεις αξιωματικών στο εξωτερικό

Διαβάστε την ανακοίνωση τής ΠΕΑΛΣ: Με αφορμή τις επικείμενες τοποθετήσεις Αξιωματικών Λ.Σ. σε Υπηρεσίες του εξωτερικού και παρότι διαφωνήσαμε και εξακολουθούμε να διαφωνούμε με το
σχετικό άρθρο του ν. 4504/2017, απαιτούμε την άμεση τοποθέτηση των Αξιωματικών που θα επιλεγούν για τις έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων και κυρίως τονίζουμε ότι πέραν της ανοχής μας για την καταστρατήγηση των χρονικών περιορισμών, δεν θα είναι ανεκτή απολύτως καμία διαφοροποίηση (διαδικασία - κριτήρια επιλογής) από όσα ορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

Επιπρόσθετα, δεσμευόμαστε ότι η ΠΕΑΛΣ θα λειτουργήσει ως εχέγγυα τήρησης της νομιμότητας  και πιστής εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, ανεξάρτητα αν έχει εκφράσει την διαφωνία της με αυτό και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την προστασία των μελών της, ως οφείλει.

Τέλος, επισημαίνουμε για άλλη μια φορά, την αναγκαιότητα τροποποίησης αυτού σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΑΛΣ (αρχαιότητα, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας κλπ.).


Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ           Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

_