Τί έγραψαν οι Πτυχιούχοι του ΠΣ στον νέο Αρχηγό

Διαβάστε την επιστολή των Πτυχιούχων του Πυροσβεστικού Σώματος προς το νέο Αρχηγό του σώματος, με την οποία εκφράζουν τις ευχές τους επί της αναλήψεως της θέσεως αυτής και
επισημαίνουν ότι:


«Η χρονική συγκυρία κατά την οποία αναλαμβάνετε την ηγεσία του Σώματος είναι, κατόπιν των τραγικών γεγονότων της 23ης Ιουλίου και με την αντιπυρική να βρίσκεται στην κορύφωσή της, ιδιαιτέρα κομβικής σημασίας καθότι πέραν των σύνθετων εκκρεμών επιχειρησιακών και διοικητικών ζητημάτων που έχετε να αντιμετωπίσετε, οφείλετε να εξασφαλίσετε τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής επάρκειας και ετοιμότητας της υπηρεσίας χάριν του κοινωνικού συνόλου, να ανατάξετε το ηθικό των αγωνιζόμενων υπό αντίξοες επαγγελματικές συνθήκες συναδέλφων και να αποκαταστήσετε το πολλαπλώς βαλλόμενο και τρωθέν κύρος του οργανισμού μας» .
_