Πίνακας ικανών ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2018


Αναρτήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι πίνακες για τους υποψήφιους των Αστυνομικών Σχολών

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες
_