Ζητούν προκήρυξη για 200 Λιμενοφύλακες πριν από τις Πανελλαδικές

Μεταβατικές...προσλήψεις πριν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις, με το παλιό σ΄συτημα που όμως θα τους συμπεριλάβει ζητούν επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών:


ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς Τ.Κ 18510   

Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κ. Υφυπουργέ,
1) Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α) (minister@yna.gov.gr)
2) Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α) (
yfyp.ministeroffice@yna.gov.gr),(santorinios.typou@gmail.com),(n.santorinios@parliament.gr   
3) Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα (gg.yna@yen.gr)                             
            4) Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) (als@hcg.gr)                      
5Γρ. κ. Α' Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) (ayls@hcg.gr)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
6) Δ/νση Εκπαίδευσης Προσωπικού (υ.τ.α)(dekp@hcg.gr)                          
            7) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Β'(ddy.b@yna.gov.gr),(info@yen.gr)
8) Γρ. Μ.Μ.Ε. και ΔΣ Υπουργείου Ναυτιλίας (mme@yna.gr),(contact@yna.gov.gr),(press@hcg.gr)     
            9) Γρ. κ. ΔΚΔ' (dkd@hcg.gr)                           
          10) Γρ. ΔΠ (dp@hcg.gr)


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη 200 Λιμενοφυλάκων έτους 2018


    Απευθυνόμενος στον κ.Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή και κ.Υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να   ανακοινώσετε άμεσα τον νέο διαγωνισμό με μεταβατικές διατάξεις, μιας και ο ιμματισμός θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (εντός Αυγούστου).

ΦΕΚ A 146 - 07.08.2018  Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.08.2018 Σελίδες 20 (9455 – 9474).
   Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την << Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής >>, του Π.Δ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 76 και Άρθρου 69 Μεταβατικές Διατάξεις, υπενθυμίζεται ότι οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για την ένταξη των Σχολών στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εκδίδονται το αργότερο μέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους για να έχουν εφαρμογή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους (δλδ στις πανελλαδικές 2019).
   Θετικό θα ήταν να ανακοινώσετε με μεταβατική διάταξη την προκήρυξη 200 Λ/Φ με μεταβλητό τουλάχιστον όριο ηλικίας τα 28 έτη, επειδή θα ανακοινωνόταν προκήρυξη 300 Λ/Φ εντός του έτους 2017. Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ σήμερα και όχι μετά από 3 έτη.


Παρακαλώ, όπως έχετε υποσχεθεί σαν ηγεσία κρατήσετε τον λόγο σας για το 2018.

_