Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης "EPN Poseidon Sea 2018"

Παραθέτουμε τη Διαταγή με τους πίνακες ανά Δ/νση Αστυνομίας, για την Ενίσχυση ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης "EPN Poseidon Sea 2018" υπό τον συντονισμό της FRONTEX που αφορά σε αποσπάσεις αρχομένων από 1/8/2018 εως 30/9/2018 ως ακολούθως:
 q0
q01
q02
q03

πηγή: posyfy.gr
_