Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Στρατιωτικές Μονάδες

Το περιεχόμενο της ερώτησης που υπογράφουν οι Θανάσης Παφίλης, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και Σταύρος Τάσσος


Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικαλιστικού φορέα των εν ενεργεία στρατιωτικών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), επισημαίνεται ότι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών, που έχουν συσταθεί ανά την επικράτεια, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, δεν συμμετέχουν στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) των Στρατιωτικών Μονάδων/Υπηρεσιών, αλλά ούτε και στα αντίστοιχα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας αυτών, παρά τη ρητή πρόβλεψη της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα ο ν.3850/2010 προβλέπει ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), που υφίστανται στις Στρατιωτικές Μονάδες, συμμετέχουν μόνο πολιτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ στα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή/και στα Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου υπάρχουν, δεν συμμετέχουν, αντιπρόσωποι των ενώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών.   

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να εφαρμοστεί ο ν. 3850/2010 σχετικά με την πρόβλεψη συμμετοχής αντιπροσώπων των ενώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών, στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), καθώς και στα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή/και στα Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Στρατιωτικών Μονάδων;

 

 

Οι βουλευτές

Θανάσης Παφίλης

 

Λιάνα Κανέλλη

 

Χρήστος Κατσώτης

 

Σταύρος Τάσσος


_