Αρσενικό σε παιδικές τροφές; Στοιχεία από υπουργείο Υγείας και ΕΦΕΤ ζητούν οι παιδίατροι


Ανόργανο αρσενικό υπάρχει στις παιδικές τροφές (και όχι μόνο) και οι παιδίατροι επισημαίνουν τους κινδύνους ζητώντας περισσότερα στοιχεία.

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι οι παιδίατροι δεν γνωρίζουν καν εάν γίνονται έλεγχοι για αρσενικό στο ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού που εμπεριέχονται στις παιδικές τροφές.

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής επισημαίνει μάλιστα ότι δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία μελέτες για τον κίνδυνο που υπάρχει για τη δημόσια υγεία, κυρίως για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, από την κατανάλωση ανόργανου αρσενικού που βρίσκεται στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μάλιστα ανώτατα όρια ασφαλείας για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα.

Έτσι και με βάση τους κινδύνους που υπάρχουν για την υγεία, ιδιαίτερα των βρεφών και των παιδιών, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής ζητά να ενημερωθεί για τους ελέγχους που έχουν γίνει, προκειμένου να ενημερώσουν, με τη σειρά τους, τους γονείς.

Τα ερωτήματα των παιδιάτρων προς το υπουργείο Υγείας και τον ΕΦΕΤ
  1. Γίνονται και κάθε πότε δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό;
  2. Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;
  3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα;
  4. Σε ποια προϊόντα έγινε;
  5. Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  6. Αν ισχύει υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  7. Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού, ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;
  8. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητά στα τυποποιημένα προϊόντα, ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία τη δική του και των παιδιών του;

Οι παιδίατροι ζητούν, επίσης, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα βοηθήσει στην ενημέρωση και τη διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση αυτής των βρεφών και των μικρών παιδιών.


Πηγή: newsit.gr
_