Την επίσημη χορήγηση εγγράφων για τις τροπολογίες του ΜΤΣ ζητά η ΠΟΑΣΥ

Διαβάστε το έγγραφο τής ΠΟΑΣΥ προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας: Μετά την προχθεσινή απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρακαλούμε
όπως μας χορηγήσετε αντίγραφο των θέσεων – προτάσεων σας αναφορικά με την εισαγωγή του βαθμού του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου, αλλά και για την αντιστοιχία μεταξύ μεριδίων και νέων μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του ν. 4472/2017.
Στο πλαίσιο της πλήρους και διαφανούς εικόνας του παραπάνω ζητήματος, παρακαλούμε όπως τα χορηγηθέντα αντίγραφα αφορούν, τόσο τις θέσεις – προτάσεις σας που σχετίζονται με την τροπολογία του Απριλίου 2018, όσο και αυτές που συνδέονται με την ανωτέρω πρόσφατη τροπολογία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος


_