Ενημέρωση για το ΤΠΔΥ από τον ΓΓ των Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορικά με τα αιτήματα συναδέλφων  οι οποίοι υπέβαλλαν  αίτηση για διαγραφή τους από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2017 , θα πρέπει
να ενημερώσουμε ότι , ο αριθμός των αιτημάτων έφτασε περί τα τέσσερις χιλιάδες  (4000) .
   Τον μήνα Απρίλιο του 2018 το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Τμήματος Εφάπαξ παροχών , απάντησε προς τον Συνήγορο του Πολίτη μεταξύ άλλων , ότι με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ προτάθηκε Νομοθετική ρύθμιση του θέματος ως εξής : ‘’ Οι υπηρετούντες στην ΕΛ.ΑΣ στους οποίους δόθηκε εκ του Νόμου δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ και υπήχθησαν στην ασφάλιση του χωρίς να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση υπαγωγής , θεωρούνται  υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΤΠΔΥ   από την έναρξη καταβολής εισφορών στο Ταμείο υποχρεωτικά και ανέκκλητα εφόσον επί δύο τουλάχιστον μήνες από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση καταβάλλουν κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ .Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται να ζητήσουν την παύση της ασφάλισης  τους για το λόγο ότι δεν είχαν υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση υπαγωγής ….’’
   Σε απάντηση της ανωτέρω πρότασης , καταρτίστηκε προς το Ταμείο σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο   Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου επισημαίνεται ότι , με την εν λόγω πρόταση καταστρατηγείται η έννοια της προαιρετικής ασφάλισης και η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση μετατρέπεται σε υποχρεωτική υπαγωγή και δη  αναδρομικά .Επομένως τα αιτήματα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και οι εισφορές να επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων περί  παραγραφής των αξιώσεων κατά των ΦΚΑ .
   Το εν λόγω θέμα είναι ψηλά στην ιεραρχία του θεματολογίου του Συνηγόρου του Πολίτη και για το γεγονός αυτό σε άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του . Εδώ να επισημάνουμε ότι ο Θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη έχει μεταξύ άλλων τον ρόλο της διατύπωσης συστάσεων στην Διοίκηση ή τον εργοδότη και της παροχής συμβουλών . Συνεπώς έχει κυρίως ρόλο μεσολαβητή.
   Το διάστημα που πέρασε από τον Απρίλιο του 2018 έως τα μέσα Ιουνίου , από το ΕΤΕΑΕΠ εξετάστηκαν εκατόν ογδόντα επτά (187) αιτήσεις συναδέλφων από τις οποίες έγιναν δεκτές οι εκατόν εξήντα (160) , γεγονός που μαρτυρά ότι το Ταμείο έκανε αποδεκτή την πρόταση του Υπουργείου . Εδώ να σημειωθεί ότι δεν αναφέρεται  πουθενά η επιλογή εξέτασης αιτημάτων λόγω δικηγορικής διαμεσολάβησης .
    Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται από το Ταμείο , διασταυρώνοντας στοιχεία από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ  αλλά και από το αρχείο της,  καθόσον υπάρχουν έγγραφα (αιτήσεις )τα οποία είναι αρχειοθετημένα εκεί . Έως το τέλος του καλοκαιριού περίπου θα υπάρχει εικόνα για το μεγαλύτερο σύνολο των συναδέλφων , όπου σύμφωνα με προσωπική πληροφόρηση  αριθμός των συναδέλφων όπου θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους θα είναι άνω των δύο χιλιάδων (2000) . Από την περίοδο του Φθινοπώρου  θα αρχίσει ο υπολογισμός ανά περίπτωση του αναλογούν επιστρεφόμενου ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε αίτηση διαγραφής, η οποία έγινε αποδεκτή. Στην παρούσα φάση υπάρχει απόφαση του ΔΣ του Ταμείου μόνο ως προς την παύση των κρατήσεων και της διαγραφής της σχέσης του
αιτούντος με το Ταμείο .Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στις εισφορές της  πενταετίας  προ  της ημερομηνίας αιτήσεως τους.    

    Με την διαγραφή από το Ταμείο δεν μπορεί ουδείς να διεκδικήσει τα χρήματα από τα υπόλοιπα έτη . Κατ’ αυτόν τον τρόπο χάνονται για τους αιτούντες τυχόν παλαιότερες εισφορές, οι οποίες ξεπερνούν την πενταετία και δεν θα υπάρξει ουδεμία καταβολή αυτών , ούτε κατά την συνταξιοδότηση (συνταξιοδοτικό μέρισμα) .
      Καλό θα είναι λοιπόν , να σκεφτεί κάποιος , να επανεξετάσει την τυχόν διαγραφή του υπολογίζοντας τα οφέλη και τα αρνητικά της διαγραφής . Σημειωτέον  ότι , στο εν λόγω ασφαλιστικό Ταμείο είναι ασφαλισμένο και το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων .
Κλείνοντας , επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα (και κακώς ) κυκλοφορεί και μέσω της Υπηρεσιακής αλληλογραφίας έγγραφο ιδιώτη δικηγόρου ,  καλό θα είναι να αναλογιστεί   ο καθένας μας , εάν έχει νόημα μετά τις ανωτέρω εξελίξεις , η στροφή σε δικηγορικά γραφεία και οι επιπλέον συνδρομές (ποσοστιαίες αποδόσεις επί τον επιστραφέντων χρημάτων ) ή όχι . Άλλωστε η απόφαση πάντα είναι προσωπική .

ΚΑΜΟΥΡΑΣ Κλέαρχος
Γενικός Γραμματέας
 Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας.

   
_