Προσφορά στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεταλιδίου

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Μεσσήνης διέθεσε τα έσοδα από εκδήλωσή της που πραγματοποιήθηκε στο Πεταλίδι,
για την αγορά ελαστικών του οχήματος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεταλιδίου.
eleftheriaonline.gr
_