Παράταση για τις δηλώσεις αλλά όχι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα υπήρχε προθεσμία έως 3-7-2018 για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω  TAXIS . Μία από τις
προυποθέσεις και απολύτως απαραίτητη ήταν να προηγείται  η υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ομως εγώ όπως και πολλοί άλλοι δεν προλάβαμε να κάνουμε φορολογική δήλωση έως την 3-7-2018 (αλλαγή Ε3, συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων κλπ.) . Γιά τις φορολογικές δηλώσεις, δόθηκε παράταση έως 26 Ιουλίου , ενώ για το φοιτητικό επίδομα όχι. Μπορείτε σας παρακαλώ να κάνετε κάτι μιά και το ποσό είναι 1000 Ευρώ και ενώ το δικαιούμαι δεν μπορώ να κάνω αίτηση ενώ φορολογική δήλωση έκανα στην διάρκεια της παράτασης? Μία παράταση πού να συμβαδίζει τουλάχιστον με αυτήν της φορολογικής  δήλωσης θα ήταν σωτηρία, μιά και αυτά τα χρήματα είναι αναγκαία για εμάς και τα δικαιούμαστε και οι ημερομηνίες τρέχουν έως το όριο της 26-07-2018. Το υπουργείο παιδείας μπορεί να δώσει μία λύση για το ζήτημα για τόσο κόσμο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Επιγραμματικά  φορολογική δήλωση έως 26-7-2018  ενώ φοιτητικό επίδομα έως 3-7-18 πώς θα κάνω αίτηση?
Σας Ευχαριστώ

_