Πότε θα συνεδριάσουν τα Συμβούλια Μεταθέσεων


Αύριο Σάββατο 21 Ιουλίου θα συνεδριάσει το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων των
Ανωτέρων Αξιωματικών ενώ το Συμβούλιο Κατωτέρων θα συνεδριάσει την Τρίτη 24 Ιουλίου όπου θα κρίνει τις σχετικές προσφυγές.

_