Αξιωματικοί Αττικής: Ακατάλληλη η Σχολής Ειδικής Εκπαίδευσης Λαγονησίου για τη στέγαση του Τμήματος Σαρωνικού


Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Τέθηκε υπόψη της Ένωσης μας, ότι επιχειρείται η στέγαση του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας
Σαρωνικού σε χώρο της Σχολής Ειδικής Εκπαίδευσης Λαγονησίου. Τα τμήματα αυτά θα προκύψουν από την συγχώνευση των αντίστοιχων τμημάτων Καλυβίων και Αναβύσσου.
Ενώ έχει επισημανθεί στην Ηγεσία μας ότι: α) ο χώρος είναι ανεπαρκής για την στέγαση των δύο υπηρεσιών, όπου θα στριμωχτούν αστυνομικοί και πολίτες, β) η συγκεκριμένη γεωγραφική  θέση είναι εκτός του αστικού ιστού και δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών και επίσης η συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί την μετακίνηση των πολιτών σε αυτό, γ) οι δύο (2) υπηρεσίες θα απογυμνωθούν από προσωπικό , καθόσον οι υπηρετούντες αστυνομικοί, ως είναι αναμενόμενο, θα επιδιώξουν να μετακινηθούν σε κοντινότερες στις οικίες τους υπηρεσίες, παρόλα αυτά έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος .
Η στέγαση των  ανωτέρω υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο θα υποβαθμίσει το επίπεδο τόσο των παρεχόμενων διοικητικών  υπηρεσιών όσο και της αστυνόμευσης της περιοχής , θα προκαλέσει ταλαιπωρία των πολιτών, ενώ επίσης θα υποβαθμίσει και την ποιότητα του χώρου εργασίας των αστυνομικών , οι οποίοι θα υποχρεωθούν να εργάζονται σε ένα χώρο ασφυκτικά γεμάτο από έπιπλα και εξοπλισμό.
Καλούμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία μας, να επανεξετάσει το ζήτημα και να προκρίνει την ήδη προταθείσα από τον οικείο Δήμο λύση της στέγασης σε ενοικιαζόμενο χώρο, πολύ καταλληλότερο και επαρκέστερο , η οποία είναι και συμφέρουσα  καθόσον το προτεινόμενο  μίσθωμα είναι μικρότερο από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβάλλονται στον παρόντα χρόνο για τα αντίστοιχα τμήματα Καλυβίων και Αναβύσσου .


ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ


Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
_