Ένωση Αχαΐας: Έναν χρόνο μετά την αναδιάρθρωση

Διάβαστε στο έγγραφο τής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας τις προτάσεις της, μετά την παρέλευση ενός έτους από την αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών:


_